031-36672494 مشاوره طراحی سایت

Email:info[@]hge.ir

جستجو برای کلمه کانون کاردان های فنی ساختمان استان اصفهان تعداد 1 مورد یافت شد

کانون کاردان های فنی ساختمان استان اصفهان

هیات وزیران در جلسه مورخ  3/7/1379 بنا به پیشنهاد شماره 21538/100 مورخ 13/11/1376 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (28) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374 – آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی را تصویب نمود

رفتن به صفحه مورد نظر
در مطلب ها اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد