03136672494 مشاوره طراحی سایت

طراحی سایت در اصفهان

نرم افزار شارژ ساختمان

شارژ ساختمان برج

درباره نرم افزار شارژ ساختمان برج

نرم افزار شارژ ساختمان برج برای مدیریت شارژ و حسابداری ساختمانهای تجاری، اداری و آپارتمان های مسکونی تولید نموده است که هیات مدیره ساختمان را تنها با داشتن آشنایی ابتدایی به کامپیوتر در اداره هر چه بهتر هزینه های ساختمان یاری رسانده و موجب شفافیت هزینه پرداختی خاص شارژ ماهیانه توسط مالکین و مستاجرین ساختمان ها می گردد. نرم افزار با شیوه های محاسباتی مختلف شارژ عدالت تقسم شارژ و شفافیت حساب واحد ها را برای مالکین و مستاجرین فراهم میکند. نرم افزار شارژساختمان برج تمامی حالت های محاسبه شارژ را پشتیبانی میکند. و دارای دسترسی به اطلاعات مالکین ، مستاجرین، واحد ها، امکانات واحد،و گزارش های مربوطه است. در بخش حسابداری برای هزینه ها ، .حساب واحد، دریافت ها و پرداخت ها ،بانکها، صندوق و تنخواه، درآمد، چک ها و حساب سالانه و تراز است که بدون داشتن پیچیدگی های نرم افزار حسابداری به سادگی این گزارش ها را برای کاربر فراهم میکند. و همچنین دارای بخش هایی مانند مجوز ورود ،تقویم کاری،دفترتلفن،و بخش پیامک برای ارسال پیام به مالکین، مستاجرین،پرسنل است که برای اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر
شارژ ساختمان برج

امکان تعریف بلوک برای مجتمع هایی که چندین بلوک ساختمانی دارند
امکان تعریف نوع واحد از قبیل اداری ،تجاری،مسکونی ،ویلایی، با سبک شارژ مختلف امکان تعریف واحد ها به تفکیک بلوک ، طبقه ، واحد ، متراژ ، کنتور برق ، تلفن ، پارکینگ ، انباری و ...
امکان ثبت اطلاعات مالکین و مستاجرین و تاریخ خرید یا اجاره و پایان قرارداد و آلارم پایان قرارداد
امکان تعریف سرفصل هزینه های ساختمان ، اعم از هزینه برق،آب،گاز،پرسنل، سرایدار ، آسانسور و ...
امکان تعریف درآمد های آپارتمان با سرفصل های مانند اجاره فضا ،پارکینگ و حق اجاره و غیره...
امکان محدود کردن دسترسی به نرم افزار با تعریف کاربر و رمز عبور
امکان تعریف نام ساختمان و لوگوی ساختمان برای نرم افزار و فرم های چاپ و اخطاریه و تشکر
امکان تعریف پیام های مختلف برای برگه های چاپ مختلف از قبیل برگه های شارژ ،رسید دریافت وجه، گزارشات و...

شارژ ساختمان برج

محاسبه شارژ به روش های مختلف زیر:
شارژ واحدی
شارژ متراژی
شارژ نفری
شارژ نفر متراژی
شارژ واحدی + شارژ متراژی
شارژ واحدی + شارژ نفری
شارژ واحدی + شارژ نفر متراژی
شارژ نفری+ شارژ متراژی
شارژ واحدی + شارژ متراژی+ شارژ نفری
شارژ بر اساس هزینه

شارژ ساختمان برج

مشاهده حساب معین واحد
تعریف بانک و شماره ها و صندوق و تنخواه
امکان ثبت بدهکاری و بستانکاری با چاپ رسید برای واحد به تفکیک مستاجر و مالک
ثبت هزینه های ساختمان و تعیین منبع تامین هزینه( صندوق ،تنخواه،بانک)
ثبت هزینه حقوق برای پرسنل خاص
ثبت شارژ ماهیانه بر اسا فرمول های تعیین شده در پیکربندی
ثبت شارژ متفرقه برای یک ماه خاص
امکان تعیین حداقل بدهی و فعال شدن اخطاریه برای واحد های بدهکار روی برگه های شارژ
امکان مشاهده تمامی ورودی و خروجی و مانده تمامی حساب ها( صندوق ،تنخواه،بانک)
ثبت درآمد های ساختمان
وضیعت چک های صادر شده از ساختمان
حساب سالیانه به تفکیک هزینه ها ،درآمد های ساختمان، مجموع دریافتی شارژ ازیک واحد و دریافتی های خاص واحد
تراز سالیانه به تفکیک درآمد و هزینه
گزارش حساب واحد ها و میزان بدهکاری و چاپ بدهکاران از حداقل مبلغ بدهکاری
گزارشگيری از هزينه های انجام شده در بازه زمانی خاص
گزارش تفکيکی از صورت وضعيت مالی کليه ساکنين و يا مالکين آنها
گزارش بيلان و تراز ماهيانه
امکان تعريف حساب های بانکی مجتمع
امکان تعریف صندوق و تنخواه
امکان سیستم حقوق و دستمزد و مساعدت پرسنل
گزارش لیست پرداخت
گزارش لیست بدهکاران
ارسال پیامک برای بدهکاران با مبلغ بدهی

شارژ ساختمان برج

امکان ارسال پیامک
دفتر تلفن
امکان ثبت و چاپ مجوز های ورود و خروج برای ساعت های غیر اداری یا کاری
امکان ایجاد تقویم کاری و یاد آوری کارهایی که پرسنل باید انجام دهند
امکان مشاهده قرار داد های رو به پایان مستاجر ها به صورت آلارم
امکان تعریف پرسنل و حقوق و دستمزد آنها
جستجو پیشرفته و آسان در کلیه اطلاعات
امکان تغيير در ظاهر و فونت های نرم افزار
امکان گزارش گیری کامل از اطلاعات واحد ها ، مالکین ، مستاجرین ، صورتحساب ساکنین ، لیست بدهی و طلب های ساکنین و ...
امکان مشاهده لیست وضعیت بدهکاری هر یک از ساکنین
امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات
امکان تعریف مهلت پرداخت و اخطاریه مناسب

 

تعداد واحدها نرم افزار کامل برج + پنل پیامک
+ شارژ 2000 پیامک + پشتیبانی سالانه
قیمت (به تومان)
کمتر از 20 واحد 300,000
 21 تا  50 واحد 400,000
  51 تا 70  واحد 500,000
 71 تا  100 واحد 550,000
101 تا 150 واحد 600,000
151 تا 200 واحد 700,000
201 تا 300 واحد 800,000
301 تا 400 واحد 900,000
401 تا 600 واحد 1,300,000
600 واحد به بالا 1,600,000